Sylwek Łuczak

Artysta video, instalator, fotograf
Zajmuje się filmem, fotografią, projekcjami slajdowymi i wideo, a przede wszystkim łączeniem tych wszystkich dziedzin sztuki wizualnej w realizacjach scenografii, instalacjach i projekcjach multimedialnych. W swoich pracach  wychodzi poza ramy zwykłej dwuwymiarowej projekcji i buduje wielowymiarową, „dynamiczną” scenografię, korespondującą często z miejscem czy otoczeniem w którym się znajduje. Od 1987  zrealizował samodzielnie i we współpracy z innymi twórcami  kilkadziesiąt projektów artystycznych o różnym charakterze – od eksperymentalnych projektów artystycznych do dużych produkcji komercyjnych. Jego twórczość przybiera różne formy - od oprawy wizualnej koncertów, przedstawień teatralnych, akcji i festiwali artystycznych po wielkie, trójwymiarowe instalacje będące samodzielnym aktami twórczymi.
 
htttp://www.sylwekluczak.art.pl