Muzyka i zabawa

Płyta DVD

 Muzyka i zabawa – koncerty muzyki współczesnej dla dzieci

Projekt MUZYKA I ZABAWA jest prowadzony przez Centrum Sztuki Dziecka od 1994 roku. Jego celem jest rozwijanie wrażliwości i otwartości dzieci na nową muzykę poprzez oryginalne, atrakcyjne dla młodej publiczności koncerty, polegające zarówno na słuchaniu jak i zabawie z muzyką oraz muzykowaniu wspólnie z artystami. Dzieci wykonują różnorodne zadania zaprojektowane przez kompozytorów. Ich wyobraźnia i aktywność są integralnymi częściami muzyki, która staje się także ich „dziełem”.
MUZYKA I ZABAWA jest realizowana w cyklach koncertowych zawierających utwory na różne instrumenty, a także muzykę elektroakustyczną. Co roku powstaje kilka nowych dzieł zamawianych przez Centrum lub będących plonem Międzynarodowych Konkursów Kompozytorskich im. R. Murraya Schafera „Music and Play”(od 1995 roku) oraz warsztatów kompozytorskich. 

  

Przez lornetkę
Carlo Forlivesi

Through The Looking Glass
Fabryka cukierków
Patryk Zakrocki

Psy koty i kłopoty
Jarek Kordaczuk

Dęta łódź podwodna
Jarosław Siwiński

Otwórz oczy, otwórz uszy
Lidia Zielińska

Koncert
Jarosław Siwiński

Zabawy, kłótnia, echo
Maciej Małecki