Muzyczne pejzaże

Multimedialny koncert muzyki elektroakustycznej z wykorzystaniem instrumentów dawnych i współczesnych

Ten wyjątkowy koncert, autorstwa kompozytorki Lidii Zielińskiej, stworzony specjalnie na 18. Biennale Sztuki dla Dziecka pt.: Sztuka dla dziecka-tradycja we współczesności zmierza do ukazania, jak zmieniał się pejzaż dźwiękowy wraz z rozwojem cywilizacji, jak zmieniały się instrumenty, a w konsekwencji jak zmieniała się muzyka na przestrzeni wieków. Projekt ten rozwija i wciela w życie idee wybitnego kanadyjskiego kompozytora, twórcy i propagatora ekologii dźwięku, R.Murraya Schafera, który przez kilka lat był inspiratorem i opiekunem Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka.

Poprzez serię skojarzeń dźwiękowych i wizualnych koncert buduje w odbiorcach wyobrażenie, w jaki sposób współczesna sztuka czerpie z tradycji i jakie są tego przejawy w formach artystycznych, integrujących różne dziedziny sztuki. Pokazuje także różnorodność i wielowymiarowość nowej muzyki, która umożliwia (poza refleksją i emocjonalnym przeżyciem) także radosną zabawę i wspólne muzykowanie, dzięki technologiom interaktywnym.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu dostępne są u autorki:

lidkazielinska@go2.pl
Muzyczne pejzaże
Lidia Zielińska