LaBorańcza

Przygoda muzyczna dla dzieci przedszkolnych
z cyklu "Poznawać świat muzyką"

LaBorańcza
Ewa Fabiańska

LaBorańcza FLV

Projekt autorstwa Ewy Fabiańskiej (kompozycja muzyczna), Małgorzaty Kowalczyk (animacja publiczności, wizualizacja) i Weroniki Nowak (animacja publiczności) został wyróżniony na Warsztatach dla Kompozytorów, Animatorów Sztuki i Wykonawców Muzyki Współczesnej, zorganizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu w u  2010 roku.

Premiera –Finał 18. Biennale Sztuki dla Dziecka, październik 2011’.

 

LaBorańcza to zdarzenie mające na celu uruchomienie polisensorycznego poznania rzeczywistości artystycznej. Elementem przewodnim, integrującym zawarte w zdarzeniu działania, jest owoc pomarańczy i muzyka (jej motywem przewodnim jest dźwięk La), która pobudza motorykę, ożywia owoc pomarańczy, jest impulsem do podjęcia działania. Muzyka ta powstaje niejako w LaBoratorium, jest wynikiem eksperymentowania.

Pomarańcza skupia w swojej materii wiele aspektów otaczającego nas świata: kształt, barwę, zapach, smak, fakturę, wielowarstwowość, które są poznawane wszystkimi zmysłami. Wydając charakterystyczne, subtelne dźwięki, może także pełnić rolę instrumentu muzycznego. Pomarańcza wykorzystana jest tutaj jako symbol życia i trwania przez stulecia, pomimo przemian w warunkach naturalnych. Trwa i daje te same doznania co przed wielu laty. Od zawsze cieszy jej kolor, kształt, smak, zapach, inspirując na różne sposoby wypowiedzi artystyczne.

 

Zdarzenie złożone jest z dwóch części:

 Pierwsza z nich ma charakter parateatralny i związana jest z działaniami animatorek-aktorek wokół i z owocem pomarańczy. Ich aktywność inspirowana jest muzyką zintegrowaną z wizualizacją multimedialną. Część ta trwa ok. 15 minut.

Część druga to warsztaty z udziałem dzieci, które doświadczają w toku zdarzeń wszystkich właściwości tego owocu: kształtu, smaku, zapachu, wykorzystują owoce pomarańczy i zgromadzone materiały do własnej aktywności i kreacji artystycznej przy tworzeniu pracy plastycznej z udziałem między innymi owocu pomarańczy.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu dostępne są u autorów:

ewafabianska@wp.pl

samosiagosia@wp.pl