Kłębuszek

Przygoda muzyczna dla dzieci przedszkolnych
z cyklu "Poznawać świat muzyką"

Premiera - 19. Biennale Sztuki dla Dziecka, czerwiec 2013’

 
 Koncepcja projektu powstała podczas Warsztatów Artystycznych dla Kompozytorów i Animatorów Sztuki oraz Wykonawców Muzyki Współczesnej, zorganizowanych w 2012 roku przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.  Przygotowały ją Agnieszka Cienciała i Dobromiła Jaskot. Projekt w obecnej formie realizowany jest przez Agnieszkę Cienciałę i Rafała Zapałę.

W wydarzeniu udział biorą: fortepian preparowany, improwizujący pianista wzbogacający muzykę o transformacje elektroniczne, animatorka i dzieci. Działaniom, zmierzającym do odkrywania tego kim
jest główny bohater tego performansu, towarzyszą przestrzenne animacje Sylwka Łuczaka i Uli Milanowskiej, inicjujące zabawę muzyczną, podczas której dzieci śledzą, jak razem z włóczkową nicią rozwijają się…wątki muzyczne grane przez improwizującego pianistę, uruchamiającego również transformacje elektroniczne. Gdy nici zaczną przemieszczać się z ekranu w kierunku uczestników, animatorka zaprosi je do zabawy inspirowanej muzyką, melodią i rytmem słów zawartych w krótkim wierszyku. Rymowanka ułatwi dzieciom odgadnięcie, kto tak naprawdę jest bohaterem tej muzycznej przygody. Dzieci pełnią tu aktywną rolę. Słowa krótkiego wierszyka, który uczą się wypowiadać na różne muzyczne sposoby, przetwarzane są komputerowo i wydostają się na świat w nowej postaci.
W warstwie edukacyjnej zadaniem projektu jest poznanie przez dzieci przedszkolne nowych technik kompozytorskich i wykonawczych, wykorzystywanych w muzyce współczesnej.


Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu dostępne są u autorki:


ciencialaaga@gmail.com
Czerwony kłębuszek
Rafał Zapała