Muzyczny Katalog Multimedialny   powstał w celu udostępnienia wykonawcom, animatorom sztuki i nauczycielom muzyki, materiałów muzycznych będących w dyspozycji Centrum Sztuki Dziecka. Materiały te powstały w ciągu wielu lat pracy Centrum nad budowaniem programów popularyzacji i upowszechniania muzyki współczesnej wśród najmłodszych. Przedstawiono je w ramach programów koncertów dla dzieci w wieku 6-10 lat z cyklu Muzyka i zabawa, całościowych projektów zdarzeń artystycznych z cyklu Poznawać świat muzyką przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych oraz wydawnictw muzycznych(nuty i płyty CD). Utwory prezentowane są w formie materiałów nutowych, materiałów wideo oraz plików dźwiękowych.

Większość z tych utworów powstało na zamówienie Centrum do projektu Muzyka i zabawa - koncerty muzyki współczesnej dla dzieci, część  pochodzi z konkursów kompozytorskich (otwartych i zamkniętych) zorganizowanych przez Centrum, jeszcze inna część powstała na Warsztatach dla Kompozytorów i Animatorów Muzycznych. Większość materiałów udostępniamy na zasadzie licencji Creative Commons na różnych warunkach zastrzeżonych przez kompozytorów i autorów projektów. Wszystkie udostępniane są nieodpłatnie wyłącznie w celach niekomercyjnych.

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszego dorobku, życzymy sukcesów w pracy edukacyjnej i artystycznej!